Subsidie voor duurzame scheepsbouw

Subsidie voor duurzame scheepsbouw

Het aanvragen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is sinds 15 juli 2020 tot 6 oktober 2020 mogelijk. De SDS richt zich op scheepswerven die duurzame innovaties willen toepassen op een schip of offshore-constructie.

De overheid wil schoon vervoer stimuleren en de SDS is daar een onderdeel van. U kunt bijvoorbeeld ervaring opdoen met technologieën om bijvoorbeeld CO₂- of andere uitstoot te verminderen, of geluidsproductie onder water te verlagen.

Budget

De regeling wordt dit jaar voor het eerst uitgevoerd als een tender. Het maakt bij een tender niet uit wanneer u uw aanvraag indient, als het maar voor dinsdag 6 oktober 17:00 uur is. Na de sluitingsdatum vergelijkt RVO alle projecten met elkaar. Het budget in 2020 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep bedraagt € 1.250.000.

Wilt u meer weten over de subsidie en de voorwaarden die gelden, ga naar Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS).

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland