Bedrijven vestigen zich waar veel talent is: Rotterdam

Met opgestroopte mouwen aan de slag met technologie op het hoogste niveau. Investeren in talent is belangrijk om internationaal concurrerend te blijven. Zij maken van Rotterdam de maritieme hoofdstad van Europa. De kennisintensieve regio beschikt over een compleet systeem aan maritieme opleidingen en onderzoekscentra op alle niveaus.

Lees meer over het innovatie ecosysteem in de Rotterdamse regio.

Maurice Jansen, senior onderzoeker bij Erasmus UPT, Centre for Urban, Port and Transport Economics, doet onderzoek naar talentinitiatieven in Rotterdam. Uit het onderzoek (Rotterdam, thuishaven voor talent) blijkt dat Rotterdam een sterke positie heeft als maritieme talentstad. Het netwerk Rotterdam Maritime Capital of Europe (RMCoE) juicht talenten toe om zich hier te ontwikkelen.

Jansen noemt de twee belangrijkste resultaten uit zijn onderzoek. ‘Ten eerste concurreren havensteden wereldwijd op talent. Jongeren uit bijvoorbeeld Oekraïne of India komen speciaal naar Rotterdam, omdat ze hier de maritieme sector aantrekkelijk vinden. Terwijl ze ook de keuze hebben om naar andere havensteden zoals Londen of Singapore af te reizen. Een van de redenen dat talenten voor Rotterdam kiezen is dat het aanbod van opleidingen, dichtheid van kenniscentra, onderzoekscentra en innovatiehubs groot is. Het is belangrijk voor het vestigingsklimaat voor zowel talenten als bedrijven om hier als Rotterdam zijnde op in te blijven spelen om de concurrentieslag te blijven winnen. Dat betekent blijvend evalueren of de opleidingen nog wel passen bij het talent dat nu en in de toekomst nodig is, ook gezien de technologische ontwikkelingen. Dit vraagt flexibiliteit van de docenten die voor de klas staan en bedrijven moeten docenten helpen de juiste lespakketten te ontwikkelen. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er continu wordt gemonitord waar schaarste aan talent is. Bedrijven gaven nu vooral aan tekorten te ervaren in IT-talent, maar ook vrouwelijk talent is schaars in deze sector.’

Download de Metrokaart
Lees meer over digitalisering in de Rotterdamse regio.

Technologie en talent

‘Ten tweede komen technologie en talent steeds meer samen. Dit is duidelijk te zien bij start-ups. Ook Portbase, opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Havenbedrijf Amsterdam, is een mooi voorbeeld van een echte datagedreven organisatie. Talenten worden daar opgenomen in zogenaamde innovatieteams, die zorgen voor versnelling van productinnovatie. Om als talent te functioneren in zo’n team is een combinatie van vakmanschap en teamwork vereist. De verbinding van digitale en sociale vaardigheden zijn daarbij belangrijk.’

Jansen: ‘YoungShip, een organisatie voor jongeren die werkzaam zijn binnen de wereldwijde maritieme industrie, organiseert veel netwerkevenementen. Ook de Jong Havenvereniging, een zakelijk netwerk voor haven-, maritieme en logistieke young professionals in en om de Rotterdamse haven, brengt talenten samen. Deze ontmoetingsplekken voor jongeren zijn een groot winstpunt van Rotterdam.’

Lees meer over talentontwikkeling in de Rotterdamse regio.

Talentontwikkeling

Volgens Jansen vraagt talentontwikkeling om een breed palet aan acties, die samen te vatten zijn in vijf aandachtsgebieden: boeien, vinden, binden, leren en groeien. ‘Met boeien bedoel ik het creëren van awareness op scholen om jonge mensen te enthousiasmeren voor de Rotterdamse haven. Het EIC Mainport Rotterdam is hier actief mee bezig. Watertalent, het carrièreplatform voor de haven en industrie werkt samen met het voortgezet onderwijs zodat scholieren aan de slag kunnen met maritieme profielwerkstukken. Het vinden van de juiste talenten begint bij matchmaking. Bedrijven in de Rotterdamse regio kunnen hiervoor aankloppen bij Watertalent.’

Streepje voor

Binden houdt volgens hem in dat wanneer de talenten eenmaal in Rotterdam gevestigd zijn, zij niet gelijk na het eerste project weer vertrekken. ‘Rotterdam staat wat dat betreft een streepje voor op andere steden. De maritieme sector en het aanbod van opleidingen, van mbo tot universiteit, zijn veel sterker. Er zijn zoveel verschillende richtingen mogelijk. Van panel-operator mbo niveau 4 tot econometrist op wo-niveau of een informatiespecialist afkomstig van de TU Delft. Alles is heel goed georganiseerd in de geografisch relatief kleine regio ten opzichte van andere steden in Europa. Daarnaast is de bereidheid groot van belanghebbenden om samen te werken om talent te ontwikkelen. Met belanghebbenden bedoel ik onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. Dit werkt veel beter dan de individuele aanpak. Natuurlijk wordt er ook binnen Rotterdam geconcurreerd op talent. Maar sectorbreed moet gezamenlijk opgetrokken worden om de vijver zo groot mogelijk te maken, zodat er voor iedereen wat te vissen valt. Dat is het grootste winstpunt van deze regio.’

Download de factsheet over talentontwikkeling.

Professionals en studenten

‘Wat we constateren is dat bedrijven wel bekend zijn met de opleidingen voor de bestaande beroepen, maar minder goed raad weten waar ze nieuw talent vandaan halen’, aldus Jansen. ‘Het vizier op de talentenzoektocht mag breder: meer data gedreven IT-talent en meer diversiteit; vrouwelijk en buitenlands talent. Op het gebied van Artificial Intelligence is Nederland ver in technologisch onderzoek, maar kan nog stappen zetten in het opleiden en aantrekken van talent op dit vlak. Dit is één van de uitdagingen waar de nieuwe werkgroep Haven en Maritiem binnen de Nederlandse AI Coalitie mee aan de slag gaat. Er is talent nodig voor de implementatie van AI en de daaraan onderliggende infrastructuur. De coalitie stimuleert, ondersteunt en organiseert de Nederlandse activiteiten in Artificial Intelligence.’

Jansen durft de stelling wel aan dat bedrijven zich in toenemende mate vestigen daar waar goed gekwalificeerd talent aanwezig is. In Rotterdam zitten bedrijven dicht bij de bron door het brede opleidingsaanbod en de bereidheid te willen samenwerken aan talentontwikkeling. In de regio Rotterdam worden onder andere veertien maritieme masteropleidingen in het Engels aangeboden. Zowel professionals als studenten kunnen hier hun talenten ontwikkelen. Daarin is Rotterdam uniek. Voorbeelden van studies zijn: Shipping and Transport bij STC Group, Marine Technology bij TU Delft en Maritime & Transport Law bij Erasmus Universiteit Rotterdam.’