Young Maritime Board - Rotterdam Maritime Capital of Europe

Op dinsdag 8 december was er een inhoudelijke deep dive met de Young Maritime Board. Aan de hand van een casus spraken zij op gepaste afstand over kansen voor het aantrekken en behouden van talent voor de regionale maritieme cluster. Na afloop presenteerde zij hun ideeën digitaal aan wethouder Maarten Burggraaf van de gemeente Dordrecht en gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland.

Veel Nederlandse sectoren kampen met een personeelstekort. Zo ook het maritieme bedrijfsleven. Wegens vergrijzing, maar ook vanwege doorlopende technologische innovatie, is het zaak dat de sector de juiste mensen aantrekt en behoudt. Deze mensen moeten vervolgens de kans krijgen om zich te blijven ontwikkelen in het maritieme vakgebied. Naast het aantrekken van talent moet het onderwijs ook goed afgestemd zijn op technologische vernieuwing in de sector. Én is het van belang dat bestaande maritieme werknemers voorbereid zijn op de digitale vaardigheden van de toekomst.

Rob Verkerk, voorzitter Nederland Maritiem Land, daagde de Young Maritime Board via een videoboodschap uit om creatieve oplossingen te bedenken. Onder begeleiding van inhoudelijke experts van de gemeente Rotterdam en Erasmus UPT formuleerde de Young Maritime Board diverse ideeën. Vervolgens presenteerde zij deze via een digitale verbinding aan wethouder Burggraaf en gedeputeerde Baljeu.

“Het was inspirerend om de ideeën van de Young Maritime Board mee te krijgen.”
Maarten Burggraaf

Maarten Burggraaf: “Het was inspirerend om de ideeën van de Young Maritime Board mee te krijgen. Hopelijk kunnen we, wanneer de situatie het weer toelaat, vaker om de tafel zodat ze ons kunnen voeden. Ik vind het waardevol om kennis en informatie vanuit jong professionals te betrekken bij het Rotterdam Maritime Capital of Europe programma en het toekomstbestendig maken van de maritieme regio.

Jeannette Baljeu: “Daar sluit ik me volledig bij aan. Aantrekken en behouden van talent is een belangrijk onderwerp voor de maritieme cluster. Afgezien van het uitgebrachte advies ben ik onder de indruk van de bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid onder de leden van de Young Maritime Board.

“Aantrekken en behouden van talent is een belangrijk onderwerp voor de maritieme cluster.”
Jeannette Baljeu

De sessie werd georganiseerd in het kader van het Rotterdam Maritime Capital of Europe programma. Met dit programma werken de gemeente Rotterdam, gemeente Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk aan het verstevigen en uitbouwen van de positie van de regionale maritieme cluster. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de kennisinstituten. Om de perspectieven van jong professionals te betrekken is de Young Maritime Board in september 2020 in het leven geroepen. Dit adviesorgaan voor de regionale overheden bestaat uit bestuursleden van diverse netwerkinitiatieven voor jong professionals uit de Rotterdamse regio.