Dag van de Haven 2021 - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Roy Borghouts Fotografie

Daar waar een jaar geleden nog zorgen waren om de ontwikkeling omtrent COVID-19, gaat het een jaar later onverwacht goed met de Haven van Rotterdam. De overslagvolumes en bijbehorende cijfers zijn goed. En daar waar eerder veel werd gesproken en nagedacht over energietransitie in de haven, zijn in het afgelopen jaar de mouwen opgestroopt.

Lees meer over de energietransitie in de Rotterdamse regio.

Rotterdam ging in 2021 aan de slag! Dit en meer werd besproken tijdens het traditionele jaaroverzicht vanuit de Havenvereniging Rotterdam; De Dag van de Haven. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, wethouder Arjan van Gils en de voorzitters van de Havenvereniging, blikten op dinsdag 14 december terug op opnieuw een bijzonder jaar. Ook werd het Jong Haventalent 2022 bekendgemaakt.

De energietransitie van nu

De Rotterdamse haven stootte in de afgelopen 5 jaar 27% minder CO2-uit, daar waar landelijk 14 procent is gehaald. Dat zijn cijfers waar de haven trots op mag zijn, maar Allard Castelein is nog niet tevreden. Dit kan en moet meer en die ambitie is er ook om dat waar te maken.

“Dit jaar heeft zich beter ontwikkeld dan we vooraf hadden gedacht. Maar als we nu niet doorpakken, dan worden dingen straks elders geproduceerd en worden we als Rotterdam uit de markt geprijsd”

“Als we nu niet doorpakken, dan worden dingen straks elders geproduceerd en worden we als Rotterdam uit de markt geprijsd.”
Allard Castelein - Havenbedrijf Rotterdam

De ambities vanuit het Havenbedrijf blijven groot, met 55% CO2-reductie in 2030. Met deze woorden richt Castelein zich dan ook tot het Kabinet. Een oproep tot meer ambitie en de middelen om deze ambities waar te maken. De industrie wil klimaatneutraal worden, wat enorm veel investeringen noodzakelijk maakt.

Investeringsbedragen in omliggende landen liggen vele malen hoger dan in Nederland, benadrukte Castelein. Frankrijk alloceerde 7 miljard en Duitsland 9 miljard euro om uitstoot te verminderen. Dit kabinet zal fors moeten investeren om Nederland te laten aanhaken en nieuw verdienvermogen te creëren. Castelein geeft daarbij duidelijk aan dat hier geen routekaart voor bestaat.

“We zullen op het speelveld moeten staan om de regels te ervaren. We kunnen niet alles van te voren uitstippelen. Er moet een bepaalde vorm van durf zijn om hier te kunnen floreren!”

Lees meer over human capital in de Rotterdamse regio.

Genoeg baanaanbod, maar waar zijn de mensen

Havenwethouder Arjan van Gils sluit zich erbij aan dat de haven een mooi jaar achter de rug heeft. Wel uit hij zijn zorgen over het personeelstekort waar de haven mee kampt. Dit personeel is nodig om de ambitieuze projecten waar de Haven op dit moment mee bezig is mogelijk te maken.

“De energietransitie heeft voor de lange termijn misschien de grootste impact, maar de haven is kwetsbaar geworden door het tekort aan personeel. We hebben 30.000 mensen met een uitkering, die we nog niet hebben weten te binden. Dat heeft te maken met imago, bereikbaarheid en opleidingen. Daar is niet één directe oplossing voor."

Vice-voorzitter Sanneke van der Kley en voorzitter Jong Havenvereniging Marit van Heugten zien hierin ook een rol voor de vereniging. Door mensen in de haven te verbinden om kennis te delen als ‘huiskamer van de haven’ en door de haven toegankelijk te maken voor nieuw talent. Bijvoorbeeld met ‘Port Coach’, waarbij leden van de Jong Havenvereniging studenten van het RDM Centre of Expertise coachen en mee de haven in nemen.

“De haven kan nog wel wat slimme digi boys en digi girls gebruiken.”
Margriet Geluk
Lees meer over digitalisering.

Toekomstbestendig met digi boys en digi girls

Behalve dat er werd teruggeblikt op het bijna voorbije jaar werd ook het nieuwe Jong Haventalent gekozen. Met deze titel is de winnaar een jaar lang ambassadeur voor jonge mensen in de haven. Huidig haventalent Jan van Dinther, droeg het stokje over aan de 24-jarige Margriet Geluk. Margriet werkt als Supply Chain Engineer bij binnenvaart-coöperatie NPRC. Samen met jong talent wil ze slimme data-oplossingen bedenken en op een andere manier naar ketens kijken voor de supply chain van de toekomst. “Want de haven kan nog wel wat slimme digi boys en digi girls gebruiken”, aldus Margriet.

De dag werd afgesloten met de hoop dat de Havenvereniging in het komende jaar haar leden weer mag verwelkomen. “Dat is de toegevoegde waarde van onze vereniging”, onderstreepte Van der Kley. “Wij kunnen bijdragen aan al deze mooie ambities door de mensen bij elkaar te halen en kennis te delen.” De eerste gelegenheid waar dat volgens de vereniging kan, is de Haven College Tour waar eind februari Havenvrouw Annet Koster haar opwachting maakt.

Bron: Havenvereniging Rotterdam