Maasvlakte Aerial - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Guido Pijper

MAGPIE heeft de ambitie om een doorbraak te forceren in het aanbod en gebruik van groene energiedragers in het transport van, naar en binnen havens. Tevens wordt nieuwe technologie ontwikkeld om het transport verder te verduurzamen en te monitoren.

Lees meer over waterstof in de Rotterdamse regio.

Reyer Will, projectmanager van het Europese project MAGPIE, licht toe waar MAGPIE voor staat en wat de ambities zijn.

'MAGPIE staat voor sMArt Green Ports as Integrated Efficient multimodal hubs', verklaart Reyer. 'Met in totaal 40 bedrijven, kennisinstellingen en andere havens ontwikkelen we 10 demonstratieprojecten. Deze zijn gericht op vier energiedragers die volgens ons de toekomst hebben: groene waterstof, elektriciteit, ammoniak en bio-fuels. Wij kijken daarnaast ook naar de logistiek en bijvoorbeeld het elektriciteitsnetwerk dat daarbij hoort.' Het MAGPIE-project levert naast deze demo’s, ook slimme tools. Uiteindelijk is het eindresultaat een roadmap voor emissievrije en volledige gedigitaliseerde havens in 2050.

In mei heeft het consortium bijna 25 miljoen subsidie van de EU ontvangen, vanuit het Horizon 2020 programma. Op 1 oktober is het vijf jaar durende project officieel gestart en zijn alle teams geformuleerd en geformaliseerd. Op 10 maart vindt het start event plaats in Rotterdam. Op de nieuwe website van MAGPIE lees je hier meer over.

Lees meer over de energie transitie in de Rotterdamse regio.

Reyer sluit vol energie af: 'Het is een prachtig en uitdagend project waarbij we als Havenbedrijf echt het verschil kunnen maken met al onze kennis, ons netwerk en onze ervaring. Tezamen met de andere havens en al onze partners werken we aan een toekomstbestendige haven. Daarnaast vind ik het mooi om met dit project invulling te geven aan onze strategie op het gebied van energietransitie en digitalisering.'

Bron: Port of Rotterdam