Werkgroep Haven en Maritiem Nederlandse AI Coalitie van start

Op maandag 28 september presenteerde de werkgroep Haven en Maritiem van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) zich voor het eerst aan het bredere publiek. Aanleiding voor het oprichten van de werkgroep was de steeds groter wordende rol van dataficering en artificial intelligence in het haven-maritieme domein.

Klik hier om de factsheet Digitalisation te downloaden (PDF).

Tijdens het goedbezochte webinar vertelde Ilyaz Nasrullah, kwartiermaker van de werkgroep en digitaal strateeg voor het Rotterdam Maritime Capital of Europe programma, meer over het doel van de werkgroep. Daarnaast lichte hij toe hoe ze de sector de komende vijf jaar kunnen ondersteunen met het implementeren van AI. Ook deelden diverse maritieme experts hun ervaringen met AI tot nu toe.

Dataficering en AI

De werkgroep gaat aan de slag met het aanjagen van dataficering en AI in het haven-maritieme domein. Om haar leidende positie te verstevigen en te behouden is het belangrijk dat de sector in staat is deze sleuteltechnologie zelf toe te passen en de benodigde kennis en kunde ontwikkeld. De kansen voor technologische toepassingen van AI in de sector zijn groot.

Ilyaz Nasrullah: “De haven-maritieme sector is omvangrijk en divers, en datzelfde geldt voor de toepassingen van AI in deze sector. De grootste uitdaging is om systematisch de kennis, kunde en infrastructuur op te bouwen die nodig is voor transformatieve toepassingen van AI binnen de sector. De sector ondersteunen en stimuleren om AI toe te passen, is de taak van de werkgroep Haven en Maritiem.

“De sector ondersteunen en stimuleren om AI toe te passen, is de taak van de werkgroep Haven en Maritiem.”
Ilyaz Nasrullah
Lees meer over scheepsbouw in de maritime hoofdstad van Europa.

Onderwerpen

Tijdens de online bijeenkomst lichte Anne Botman de doelen en plannen van de NL AIC  toe. Anique Kuijpers (Smartport) sprak over mogelijkheden voor AI in de havenlogistiek. Guus van der Bles (Conoship) gaf toelichting over de kansen van deze technologie in de scheepsbouw. Daarnaast ging professor Rudy Negenborn (TU Delft) in op de uitdagingen rondom autonoom varen in de binnenvaart. Het belang van ketensamenwerking werd op verschillende momenten tijdens de sessie benadrukt. Rudy Negenborn: “Een autonoom varend binnenvaartschip is binnen vijf jaar te realiseren, als de verschillende organisaties die hierbij betrokken zijn zich daarvoor willen inzetten.” Het webinar werd gemodereerd door Tim Franken (Innovation Quarter).

De Rotterdamse regio is de thuishaven van de meest complete en innovatie maritieme cluster ter wereld. Binnen Rotterdam Maritime Capital of Europe werken kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen aan het verstevigen van de internationale concurrentiepositie van de regionale maritieme cluster. Digitalisering en AI zijn belangrijke onderdelen van het programma.

De werkgroep is een initiatief van  Gemeente RotterdamInnovationQuarter, Netherlands Maritime Technology (NMT), TU Delft,  het Havenbedrijf Rotterdam en de NL AIC.

Klik hier om het webinar terug te kijken