Samenwerking tussen twee sterke maritieme clusters maakt meer mogelijk

Samenwerking tussen twee sterke maritieme clusters maakt meer mogelijk

Rotterdam Maritime Capital zoekt samenwerking met Noorwegen tijdens Nor-Shipping 2019

Tijdens de grote maritieme beurs Nor-Shipping 2019, die van 4 -7 juni in Oslo wordt gehouden, zoekt Rotterdam Maritime Capital samenwerkingspartners uit het Noorse maritieme cluster op het gebied van innovatie en verduurzaming van haven en -infrastructuur, logistiek, scheepsbouw en de off-shore sector.

Tijdens een zakenlunch, georganiseerd in samenwerking met Netherlands Maritime Technology en de Nederlandse ambassade, spreekt wethouder Economie Barbara Kathmann over de kansen voor bedrijven om bij te dragen aan verduurzaming van de sector. Samenwerken aan oplossingen voor duurzaam transport over water, zoals bijvoorbeeld emissieloos en autonoom varen zijn voor beide maritieme clusters economisch interessant. Slimme innovaties leveren bovendien een bijdrage aan onze gezamenlijke klimaatdoelen. Daar is veel onderzoek en kennisontwikkeling voor nodig. ‘Connecting two maritime capitals maakt meer mogelijk’, aldus Kathmann. Maarten Burggraaf, wethouder Economie, Financiën en Evenementen in de Drechtsteden, zal tijdens dit bezoek focussen op investeringsmogelijkheden en het leggen van nieuwe zakelijke contacten.

De maritieme clusters van Oslo en Rotterdam staan in de top van de jaarlijks door onderzoeksbureau MENON gepubliceerde ranglijst van sterkste maritieme clusters in de wereld. Het Noorse cluster is vooral sterk in maritieme technologie en zakelijke diensten. Ook zijn veel grote rederijen in Oslo gevestigd.

Rotterdam Maritime Capital is een samenwerking binnen de maritieme regio Rotterdam (van Maasvlakte tot Drechtsteden) om Rotterdam internationaal te promoten als maritieme hoofdstad van Europa. Naast bedrijven in transport, logistiek, chemie en energie zet Rotterdam vooral bedrijven in de maritieme zakelijke dienstverlening en maakindustrie in de spotlights. Maar ook scheepsbouw, offshore, innovatieve circulaire technologie, rederijen en grondstoffenhandelaren als het DNA van de maritieme hoofdstad. Partners zijn: Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Partners, Deal Drecht Cities, InnovationQuarter en Rotterdam Port Promotion Council.