Overview RDM Innonvation Dock - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Claire Droppert
Overview

Innovatie Ecosysteem

Vandaag aan de slag met innovaties van morgen

Een 3D-print van een scheepsschroef en die on demand bestellen? In Rotterdam kun je nú investeren in innovaties die straks business as usual zijn. Daarmee sta je aan de wieg van de allernieuwste en -schoonste technologieën voor de maritieme business.

Daarmee sta je aan de wieg van de allernieuwste en -schoonste technologieën voor de maritieme business. En ben je onderdeel van een ambitieus Innovatie Ecosysteem, met een compleet netwerk dat de handen in elkaar slaat en vooruitdenkt.

Man controlling a robot Credit: Claire Droppert

Steeds een stap voor

Wil je in die voorhoede zitten en zo de concurrentie een stap voor zijn, dan is Rotterdam de place-to-be. Het Innovatie Ecosysteem is een logische resultante van het DNA van Rotterdam en haar maritieme sector. Mensen die de mogelijkheden zien en de ruimte pakken. Die grenzeloze ambities hebben en doorgaan waar anderen twijfelen. Voor start-ups maar ook voor bedrijven die ‘launching customer’ willen zijn óf hun eigen innovaties willen versnellen.

Van technologieën met Artificial Intelligence om schepen autonoom te laten varen. Van de grootste windturbine ter wereld. Van nieuwe brandstoffen en energiebronnen zoals waterstof, batterijen en biofuels om schepen schoner te laten varen. Van blockchain technologie om logistieke processen en ketensamenwerking nog efficiënter te maken. Allemaal innovaties die de digitalisering en de energietransitie in de haven een boost geven. Omdat ze bestaande ketens doorbreken en zo nieuwe waardemodellen ontstaan.

RDM Innovation Dock - Rotterdam Maritime Capital of Europe
289
Maritieme start-ups
1e
maritieme en haven start-up accelerator ter wereld
#1
Land in het ontwikkelen van nieuw talent

Een compleet ecosysteem

Rotterdam is met zijn innovatieve klimaat de place-to-be voor ondernemers en investeerders. In 2018 verviervoudigde het aantal scale ups in de stad. Oud-studenten van de gerenommeerde TU Delft zijn de oprichters van Ampelmann, Next Ocean, We4Sea, 4FoldAeroVinci en Airborne Composites. Met de aanwezigheid van gespecialiseerde onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit en het Scheepvaart & Transport College, is maritieme en technologische kennis in deze regio continu in ontwikkeling. Er wordt veel fundamenteel onderzoek gedaan waarvan de inzichten worden vertaald naar toegepast onderzoek en innovatieve oplossingen.

Een deel van de Tweede Maasvlakte is een grote test- en demonstratielocatie om innovaties meteen te toetsen en verder te ontwikkelen. RDM Rotterdam is een aantrekkelijke vestigingslocatie en huisvest het 1e 3D-printlab voor maritieme onderdelen. PortXL en haar nauw betrokken netwerk biedt kennis, coaching en funding voor beginnende ondernemers in samenwerking met grote en gevestigde bedrijven als Van Oord, Boskalis, Vopak, IHC, Mammoet en Havenbedrijf Rotterdam.

Product test in swimming pool Credit: Claire Droppert

Minder risico, meer succes

De meeste innovaties ontstaan en ontwikkelen zich in ketensamenwerking en in coproductie tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Samenwerken in een vroeg stadium vermindert de financiële risico's en vergroot de kans van slagen. Met de eindklant worden vernieuwende ideeën bedacht, uitgewerkt, in het klein getest, aangepast, getest en weer aangepast. Flexibiliteit die zorgt voor snelheid. De kans dat innovaties hun weg naar de markt vinden is groot, wat jouw business concurrerend maakt. Met grote gerenommeerde bedrijven als afnemer, worden nieuwe technologieën niet alleen levensvatbaar maar kunnen start-ups ook uitgroeien tot duurzame partners in het maritieme veld.

Hanneke Bruinsma

Hanneke Bruinsma

Process manager Maritime Innovation
City of Rotterdam

+31 (0)6 48 43 30 97