De Rotterdam Maritime Board (RMB) richt zich op het adviseren van de Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en Provincie Zuid-Holland t.a.v. het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven in het maritieme cluster in de Rotterdamse regio en het bijdragen aan een goede profilering en promotie van Rotterdam Maritime Capital of Europe.

Thema’s:

 • Zichtbaarheid van maritieme sector bij de politiek Den Haag en EU
 • Arbeidsmarkt, Human Capital & Talent
 • Energietransitie, Verduurzaming
 • Cybersecurity
 • Internationale profilering
Rotterdam Maritime Board - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Levien Willemse

De Rotterdam Maritime Board (RMB) bestaat uit Captains of Industry van de Maritieme sector in Rotterdam en de regio.

De RMB heeft een dagelijks bestuur (DB). Dit zijn maximaal elf leden inclusief de voorzitter.  In het DB worden de verschillende sectoren en branches vertegenwoordigd. Het voorzitterschap is roulerend, eens in de twee jaar kiest het dagelijks bestuur een nieuwe voorzitter uit haar midden.

De RMB heeft een general assembly (GA). De GA telt maximaal veertig leden uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

De RMB wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Het secretariaat draagt zorg voor het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen en voor de coördinatie van adviesvragen en ondersteuning van rapportages. Het ambtelijk secretariaat bestaat uit:

 • Kitty Tang, Ambtelijk secretaris
 • Nancy Trotsenburg, Project ondersteuning

De RMB kan besluiten belangrijke stakeholders en kennisinstellingen te betrekken bij het opstellen van een advies. Zoals de Young Maritime Board, Deltalinqs, Marin Instituut, Clingendael of de TU Delft.

Dagelijks Bestuur RMB 

 • Peter Goedvolk, voorzitter, CEO First Dutch - Innovatie/Commodity Trade/Investeringen
 • Boudewijn Siemons, CEO Havenbedrijf Rotterdam (ad interim) - Haven en Logistiek
 • Ard-Jan Kooren, CEO Kotug - Scheepvaart/ International business development
 • Arnout Damen, CEO Damen Shipyards Group - Scheepswerven, bouw en onderhoud
 • Ellen van Dam, CEO Cornelder Holding - Internationale logistieke ketens
 • Erik de Neef, Voorzitter KRVE - Maritieme/Nautische dienstverlening & maakindustrie
 • Focko Dorhout Mees Voorzitter MARSH Nederland - Maritieme Verzekeringen/ zakelijke dienstverlening
 • Petra van Lange, Voorzitter STC Group - Maritiem onderwijs en opleidingen
 • Jan Valkier, CEO Anthony Veder - Rederijen
 • Mai Elmar, CEO Cruise Port Rotterdam - Cruise Industrie
 • Patrick van der Voort, CEO Vopak - Op- en overslag vloeibare bulk
 • Victor van der Chijs, Deltalinqs - Ondernemersvereniging van HIC Rotterdam

General Assembly RMB

 • Boudewijn Siemons, Havenbedrijf Rotterdam - Haven en Logistiek
 • Annet Koster, KVNR - Redersvereniging
 • Jaap Gispen, DUPI Group - Maritieme Verzekeringen
 • Ard Jan Kooren, Kotug - Scheepsvaart
 • Arie van Andel, Oceanco - Jachtbouw
 • Arnout Damen, Damen Shipyards - Scheepswerven, bouw en onderhoud
 • Bas Ort, Zwartbol Advocaten/NMT - Maritieme advocatuur
 • Ben Vree, Aquavite - Interim management & bestuur
 • Bokke Veltkamp, Steinweg - Logistieke dienstverlening
 • Connie Roozen, C&B More - Maritiem zakelijke dienstverlening
 • Daan Vriens, Cefetra) - Commodity Trade
 • Ellen van Dam, Cornelder Holding - Logistieke dienstverlening
 • Erik de Neef, KRVE - Nautische dienstverlening
 • Focko Dorhout Mees, MARSH - Maritieme Verzekeringen
 • Petra van Lange, STC Group - Maritieme onderwijs
 • Hans Vervat, Matrans - Haven dienstverlening
 • Jan Valkier, Anthony Veder -Rederij
 • Jan-Pieter Klaver, IHC - Scheepsbouw en materieel
 • Karel Peters, MR Marine Group - Inspectie en onderhoud
 • Larissa van der Lugt , EUR UPT - Wetenschappelijk onderzoek
 • Lucas Vos, Stolt Tankers - Tankers
 • Mai Elmar, Cruiseport - Cruise industrie
 • Marit van Heugten, YMB - Jong professionals
 • Marlon Drinkwaard, AquaSmartXL – Scale-up,  Innovatie
 • Patrick van der Voort, VOPAK - Vloeibare bulk
 • Paul Goris, Dry Bulk Terminals Group - Dry bulk
 • Peter Goedvolk, First Dutch - Investeringen, innovatie
 • Madelijn Hofmijster, Shell - Energie, Commodity Trade
 • Pieter Baan, ING - Bank, zakelijke diensten
 • Pieter van Oord, Van Oord - Waterbouw, maritieme dienstverlening
 • Ralf Jacobs, MSC - Scheepvaart
 • René Berkvens, Sea Europe - EU zaken/scheepsbouw
 • Rob Nijst, VTTI - Energie opslag provider
 • Rob Verkerk, NML - Landelijk koepelorganisatie
 • Roel de Graaf, NMT - Maritieme Technologie
 • Taco van der Valk, AKD - Vervoer- en handelsrecht
 • Theo Baartmans, Boskalis - Baggeren en maritieme dienstverlening
 • Marije Hulshof, Royal Haskoning - Ingenieursbureau
 • Victor van der Chijs, Deltalinqs - Ondernemersvereniging van HIC Rotterdam
 • Mare Straetmans, Platform Zero - Innovatie platform
 • Karin Govaert, Rivermaas - Maritieme investeringsprojecten
 • Marlies Sikken, Smart Port - Kennisontwikkeling voor de haven van de toekomst
 • Ad Koppejan, Koninklijke Binnenvaart Nederland - Binnenvaart