In Rotterdam werken we samen aan de meest vooruitstrevende oplossingen die bijdragen aan de energietransitie, digitalisering en circulaire economie op maritiem gebied. Dé plek voor maritieme bedrijven die willen groeien en vernieuwen.

Onder de vlag van Rotterdam, Maritime Capital of Europe werken de Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Deal Drechtsteden, Smart Delta Drechtsteden en Rotterdam Partners samen aan het internationaal op de kaart zetten van de regio als het meest complete, innovatieve én duurzame maritieme cluster ter wereld. Samen met bedrijven, overheden, (branche-)verenigingen en kennisinstellingen uit de regio.

Een samenwerking geïnitieerd door de regionale overheden Gemeente Rotterdam, Smart Delta Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland.

Met als doel het creëren van een sterker imago van Rotterdam als Maritieme hoofdstad om de concurrentiepositie van het regionale maritieme cluster verder te versterken. En het stimuleren van zakendoen en aantrekken van bedrijvigheid naar de regio Rotterdam.