Cranes and windmills
Overview

Energietransitie

Eerste duurzame have
en industriecomplex
ter wereld

Wie voorop wil gaan in energietransitie, moet in Rotterdam zijn. Stad, haven en regio gaan voor een duurzaam haven en industriecomplex in 2050.

De energietransitie is daarvoor ons vliegwiel.
Het zijn de ondernemende mensen met vernieuwende ideeën die hier het verschil kunnen maken voor Nederland en Europa. Samen met alle spelers uit het Rotterdamse maritieme ecosysteem.

Duurzaam haven
en industriecomplex in 2050

De ambitie is hoog, de opgave complex. 19% van de totale CO2-uitstoot van Nederland komt uit deze regio. De nationale klimaatdoelstelling is halvering van de CO2-uitstoot in 2030, de doelstelling van Rotterdam is een duurzame haven en industriecomplex in 2050.

Juist hier ligt de komende 30 jaar het meeste uitdagende werk. Voor iedereen die een wezenlijke bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van de industrie en het transport van en naar Rotterdam.

Lab experiment

We hebben de kennis
en de spelers

Dat de kans van slagen in Rotterdam groter is dan elders in Europa komt door de aanwezigheid van een compleet netwerk. Vraag en aanbod komen in hier samen. Daardoor is het voor de hand liggend dat echte ketenverandering hier vandaan komt. Door op korte termijn samen aan de slag te gaan met het optimaliseren van productieprocessen en efficiënter inzetten van vervoersmodaliteiten.

En tegelijkertijd te starten met de lange termijnoplossingen: een nieuw energiesysteem en alternatieve brandstoffen gebaseerd op hernieuwbare energie en waterstof. We weten dat het technisch kan, maar om het voor elkaar te krijgen zijn investeringen nodig.

Samen kom je verder

De transitie naar een duurzame haven en industriecomplex lukt als overheid, bedrijfsleven en wetenschap over de volle breedte van het maritieme cluster samenwerken. Maar vooral door nieuwe spelers gevestigde bedrijven te laten helpen de transitie naar duurzaam te versnellen.

We willen op die manier niet alleen het bestaande vernieuwen. We zetten ook in op het ontwikkelen van nieuwe industrieën en niches waardoor de aantrekkelijkheid van stad en regio op lange termijn nog interessanter wordt.

Hydrogen powered Watertaxi | Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Gemeente Rotterdam

Energietransitie:
een kwestie van doen

Door aan de slag te gaan met de energietransitie vergroten we onze kans van slagen. In Rotterdam ligt de wereld aan de voeten van iedereen die wil bijdragen aan het realiseren van onze ambitie: een CO2-neutraal haven en industriecomplex in 2050.

Claudia Stolk

Claudia Stolk

Businessmanager Energy
Rotterdam Partners

+31 10 790 01 40