Overview of a buildings hall

De industrie en de economie zijn in beweging. Door invloed van buitenaf zijn sommige transities versneld en gaan andere plannen deze tijd juist on hold. Het is in ieder geval een uitdagende tijd waarbij thema’s als energietransitie, digitalisering en de (technische) arbeidsmarkt ons dwingen of helpen om verder te veranderen. Hier kan innovatie een antwoord bieden op gezamenlijke vraagstukken.

Lees meer over het innovatie ecosysteem in de Rotterdamse regio.

Om te duiden wat die vraagstukken zijn en hoe daar vanuit verschillende partijen aan gewerkt wordt, organiseren iTanks, PortXL, Buccaneer, Maritime Delta en Havenbedrijf Rotterdam op 11 maart het online event ‘The Collective Challenge’.

Het event start met de keynote van Jeannette Baljeu die namens de VVD lid is van het college van Gedeputeerde Staten waar zij onder meer de portefeuille ‘Transitie haven en industrie’ beheert. In haar verhaal zal zij duiding geven aan de gezamenlijke uitdagingen waar ‘we’ in de provincie Zuid-Holland voor staan.

Daarna gaan de partners de uitdaging aan en laten zien hoe in het Zuid-Hollandse innovatie ecosysteem veel daadkracht is voor innovaties in de industrie, van offshore tot in het haven industrieel complex. Elk van de evenement-partners laat tijdens dit evenement zien op welke manier en met welke partijen zij werken aan de uitdagingen waar de industrie en economie voor staan. Hierbij is veel ruimte voor interactie en discussie met het publiek.

Na dit evenement heb je beeld van de uitdagingen waar we als haven en industrie de komende jaren voor staan én weet je waar er aan de oplossingen wordt gewerkt.

Meld je nu aan en blijf via de website op de hoogte van meer details over dit evenement.

Het programma

  • 08.45 uur Networktables ronde 1: Meet the network
  • 09.00 uur Opening en welkom
  • 09.05 uur The Collective Challenge: Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) incl. Q&A
  • 09.30 uur Interactief Innovatie Ecosysteem, eventpartners aan het woord
  • 09.55 uur Afronding en einde plenaire evenement
  • 10.00 uur Networktables ronde 2: Meet the eventpartners
  • 10.15 uur Einde networktables
Bron: iTanks