_Guido_Pijper Credit: _Guido_Pijper

Routescanner laat niet alleen de snelste containerroutes zien, maar ook de meest duurzame. Hiervoor is het belangrijk dat CO2-emissies op de juiste manier berekend worden.

De corporate start-up van het Havenbedrijf Rotterdam heeft daarvoor een accreditatie ontvangen van de Global Logistics Emissions Council voor de berekeningen van de CO2-uitstoot van de routes in het systeem. Daarnaast heeft Routescanner, de routeplanner voor containertransport, met Port of Antwerp-Bruges en Port of Amsterdam twee belangrijke logistieke hubs mogen toevoegen aan het netwerk van havens dat Routescanner op hun website aanbiedt.

Sinds de lancering in 2021 is Routescanner hard gegroeid aan zowel aanbod- als vraagzijde. Verladers en expediteurs uit de hele wereld gebruiken het online containertransport platform om te zoeken naar de meest efficiënte en duurzame routes. Naast grote deepsea operators delen ook zo goed als alle binnenvaart-, spoor- en shortsea-operators in Europa hun commerciële vaar- en rijschema’s met het platform. Routescanner heeft inmiddels meer dan 180 aangesloten partners. Dagelijks verwerkt het Rotterdamse bedrijf meer dan 750.000 schema’s en er zijn wereldwijd meer dan 4.500 terminals in het netwerk opgenomen.

More info about smart shipping in Rotterdam

Wereldwijd erkende methodiek

Routescanner sorteert routes standaard op CO2-uitstoot. De route die naar verwachting de minste uitstoot oplevert, staat bovenaan. Hiervoor is het belangrijk dat CO2-emissies op de juiste manier berekend worden. Recent is Routescanner officieel door het SmartFreightCentre geaccrediteerd volgens de Global Logistics Emissions Council (GLEC) standaard. Dit is de enige wereldwijd erkende methode voor geharmoniseerde berekening en rapportage van de logistieke CO2-voetafdruk in de multimodale toeleveringsketen.

CO2-rapportages

'Mooi dat dit vinkje nu ook gezet is', aldus Chantal Gouka, managing director van Routescanner. 'Sinds kort kunnen onze gebruikers via een online koppeling (API) met hun eigen TMS- of ERP-systeem zelfstandig afstanden en CO2-emissies berekenen voor al hun containertransport van A naar B. Daarnaast kunnen we doordat Routescanner over zeer veel data beschikt, ook advies geven over hoe onze klanten de CO2-voetafdruk van hun containertransporten kunnen verminderen en optimaliseren. Hierbij is het cruciaal dat de berekeningen betrouwbaar zijn volgens de GLEC-standaard.'

Antwerp-Bruges en Amsterdam

Daarnaast is Gouka ontzettend trots dat zowel Port of Antwerp-Bruges als Port of Amsterdam recent de Direct Connections service hebben gelanceerd via hun websites. Deze service toont alle beschikbare verbindingen via die havens.Naast de twee genoemde havens gebruiken ook Port of Rotterdam, DeltaPort Niederrhein, DuisPort, JadeWeserPort, Port of Sohar, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (LIOF) en Multimodaal Transport Brabant (MCA Brabant) Routescanner op hun websites om verladers en expediteurs inzicht te geven in de meest efficiënte en duurzame routes.

Slimme en duurzame scheepvaart

Op basis van technologie ontwikkeling, data, nieuwe duurzame brandstoffen en internationale samenwerking doet Rotterdam er alles aan om de haven en de logistieke keten via Rotterdam zo efficiënt en dus duurzaam mogelijk te maken. Routescanner is een waardevolle tool om de scheepvaart te verduurzamen, slimmer en efficiënter te maken.

Bron: Routescanner zet forse stappen in verduurzaming containerlogistiek | Port of Rotterdam