Jong Havenvereniging - Young Maritime Board - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Jong Havenvereniging

Gemeente Rotterdam zet zich samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden in om de Rotterdamse regio als maritieme hoofdstad van Europa verder te ontwikkelen en (nog) beter op de kaart te zetten. Onderdeel daarvan is het aantrekken en behouden van talentvolle jong professionals. Het is immers belangrijk dat het bedrijfsleven over voldoende en goed opgeleid talent kan blijven beschikken.

Lees meer over de Young Maritime Board.

Om beter zicht te krijgen op wat jong professionals bezig houdt en waar zij behoefte aan hebben heeft Gemeente Rotterdam de Young Maritime Board in het leven geroepen. Deze adviesraad bestaat uit bestuurders van diverse netwerkinitiatieven voor jong professionals in de Rotterdamse regio. Samen vertegenwoordigen zij de volgende generatie van leiders voor Rotterdam Maritime Capital of Europe.

Lees meer over de Rotterdam Maritime Board.

De Young Maritime Board is, net als de Rotterdam Maritime Board, een onafhankelijk adviesorgaan van Gemeente Rotterdam, de Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland. Daarnaast richt de board zich op het verbinden en versterken van de verschillende regionale netwerkinitiatieven voor maritieme jong professionals. De officiële lancering van de Young Maritime Board vindt binnenkort plaats.

Om de boardleden alvast in het regionale netwerk te introduceren is Gemeente Rotterdam partner van VNO-NCW Rotterdam & regio Rijnmond geworden. Tijdens de uitzending van het Miljoenenontbijt op 16 september vertellen ze meer over hoe ze de afgelopen periode hebben doorgemaakt en welke kansen ze zien ontstaan.

Foto: Maritieme Young professionals van de Jong Havenvereniging tijdens Portalx 2019.