De indeling van bedrijven en instellingen in de zeven maritieme clusters is gemaakt op basis van SBI-inschrijvingen.

Er wordt continu gewerkt aan het zo nauwkeurig mogelijk weergeven en indelen van de bedrijven in clusters. Toch is het mogelijk dat een onderneming of instelling niet in het juiste cluster is ingedeeld. Bijvoorbeeld doordat activiteiten die door het bedrijf worden ondernomen niet geheel overeen komen met de gekozen indeling op basis van het SBI-register en de clusters. Mocht u wijzigingen willen aanbrengen of wenst u onverhoopt geen vermelding op de website dan kunt u contact opnemen via maritime@rotterdam.nl