Disclaimer

De indeling van bedrijven in de zeven maritieme clusters is gemaakt op basis van SBI inschrijvingen (vide bronnen).

Niet tegenstaande het feit dat continu gewerkt wordt aan het zo nauwkeurig mogelijk weergeven en indelen van de bedrijven in clusters, is het mogelijk dat een bedrijf meer/minder activiteiten onderneemt dan geregistreerd in de SBI register, hetgeen kan leiden tot een indeling die niet volledig in één cluster valt.

Mocht dit het geval zijn dan kunt u contact opnemen op maritime@rotterdam.nl. Wenst u onverhoopt om uw moverende redenen geen vermelding op de website dan kunt u dit op voornoemd mailadres aangegeven.

Bronnen

Shipbuilding & Offshore: Maritieme Monitor
Zakelijke dienstverlening: EUR – Jacobs/Kuipers
Innovatie ecosysteem: I.Q. en EVR 2017
Commodity Trade: EUR – Jacobs
Transport/logistiek/chemie en energie: Havenmonitor