Rotterdam skyline at night in netherlands

Op dinsdag 23 juni kwamen partners uit het Rotterdam Maritime Capital of Europe netwerk bij elkaar voor een speciale deep dive sessie ‘Naar een maritieme Chinastrategie’. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van Netherlands Maritime Technology, Nederland Maritiem Land en Gemeente Rotterdam.

Lees meer over de Rotterdam Maritime Board

Onder begeleiding van Clingendael Insitute bogen wethouder Barbara Kathmann, samen met CEO’s uit de maritieme industrie, de Rotterdam Maritime Board en maritieme belangenorganisaties zich over de noodzaak van een maritieme industriestrategie gericht op China en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen.

Uitkomst van de discussie was de bevestiging dat er een breed gevoelde behoefte is aan een maritieme China-strategie die aansluit op Europese initiatieven. Wereldwijd staat de Nederlandse maritieme sector bekend om haar compleetheid en hoogwaardige maritieme oplossingen. De strategie dient dan ook in te spelen op de kracht en het concurrentievoordeel dat de sector aan haar klanten levert op basis van de unieke handelsgeest, innovatie- en organisatiekracht.

In kleinere kring wordt nu verder gewerkt aan een maritieme industriestrategie, waarmee de maritieme sector vol inzet op eigen innovatiekracht.

Rotterdam Maritime Board and CEO's in Rotterdam Maritime Capital of Europe - RMCoE - Industrial strategy