Het handelshart van Daan Vriens, CEO Cefetra

Of het nu gaat het om onze levering van energie, metalen en mineralen of ons voedsel, ‘commodities’ zijn essentieel in ons dagelijks leven. Rotterdam speelt een belangrijke rol in de wereldwijde handel van grondstoffen. De CEO van grondstoffenhandelaar Cefetra, laat zijn handelshart voor Rotterdam spreken.

Lees meer over commodity trading in de Rotterdamse regio.

Meer dan lading verschepen

Rotterdam is van oudsher een belangrijke hub in de wereldwijde handel in granen en andere agri-producten. Wereldwijd wordt er ruim 1,2 triljoen dollar aan agrarische grondstoffen per jaar verhandeld, tezamen goed voor een volume van ruim 1,6 miljard ton. De Rotterdamse haven is een belangrijke op- en overslag en verwerkingspunt in verschillende wereldwijde toeleveringsketens. Het Havenbedrijf rekent aan op- en overslag 10,3 miljoen ton toe aan de agribulk goederen.

Commodity trading is meer dan lading verschepen van A naar B. Het gaat om het managen van complexe risico’s zowel in de fysieke keten, als in prijsontwikkeling als functie van in tijd en ruimte verschillende vraag-en aanbod. Om die reden zijn er termijnmarkten ontstaan, waarbij toekomstige leveringscontracten worden verhandeld, prijsvorming tot stand komt en risico’s worden afgedekt. Voor agrarische grondstoffen zijn de belangrijkste termijnmarkten momenteel die van Chicago en Dalian in China.

Ook in Rotterdam was er een ‘graanbeurs’, deze was gevestigd in de grote hal onder het World Trade Centre. De Rotterdamse graanbeurs is al lang niet meer en is vervangen door elektronische schermen, maar de handelaren zijn er nog steeds. Vanuit kantoren in de stad brengen zij wereldwijde vraag en aanbod bij elkaar en regelen zij de financiering en logistiek en waarbij de fysieke stroom niet noodzakelijkerwijs via Rotterdam hoeft te lopen. Is het beter om nu Argentijns of Braziliaans sojameel te kopen of toch nog een week te wachten, en moeten we naar Rotterdam verschepen of naar een andere haven?

Meer informatie over Cefetra.

Cefetra

Cefetra is een handelshuis gespecialiseerd in toelevering van agrarische grondstoffen aan de feed-, food- en fuelindustrie. Het is opgericht in 1899 als het ‘Centraal Bureau’ om de Nederlandse lokale verenigde boeren te helpen om meststoffen in te kopen. Na een fusie in 1972 staat het bedrijf bekend als Cebeco en zet het een handelsdivisie op voor diervoeding, waaruit uiteindelijk in 2002 Ceftra ontstaat.  Het verhandelt jaarlijks om en nabij 21 miljoen ton aan sojaboonmeel, granen, zonnebloempittenschroot, Canadese koolzaad en heeft een jaaromzet van om en nabij de 4,5 miljard euro. Het zetelt in de iconische Willemswerf.

Daan Vriens vertelt over de dynamiek van de grondstoffenhandel, wat een handelaar typeert en hoe de vraag naar grondstoffen en daarmee de handel transformeert en hoe Rotterdam daarop inspeelt.

Commodity Trading Hub Rotterdam

Of het nu gaat het om onze levering van energie, metalen en mineralen of ons voedsel, grondstoffen, ‘commodities’, zijn essentieel in ons dagelijks leven zonder dat we daar vaak bij stilstaan. Deze grondstoffen worden wereldwijd verhandeld. De waarde ervan wordt geschat op 5 triljoen dollar per jaar. De grondstoffenhandelaren, ‘commodity traders’, zijn daarbij de essentiële spinnen in het web; zij zorgen ervoor dat deze grondstoffen geleverd worden op de juiste plek, op het juiste moment en in de juist vorm en dekken de complexe risico’s voor hun klanten af.

Toch is er onder het grote publiek weinig bekend over deze commodity traders, welke rol zij spelen in de wereldwijde toeleveringsketens en welke rol Rotterdam als Maritime Capital of Europe hierin speelt, in het verleden, vandaag en in de wereld van morgen.

In een portretten drieluik laten Rotterdamse leiders hun handelshart spreken.