Rotterdam skyline and the Maas

Op vrijdag 10 december 2021 is het Koninkrijk der Nederlanden in Londen herkozen als lid van de Raad van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

Lees meer over de energietransitie in de Rotterdamse regio.

De IMO maakt op internationaal niveau afspraken om scheepvaart veiliger en milieuvriendelijker te maken. Met de herverkiezing zit Nederland ook de komende twee jaar weer in het dagelijks bestuur van de organisatie.

Nederlandse inzet

Nederland behoort tot de groep landen die hogere ambities wil voor broeikasgasreductie in de zeescheepvaart, zodat deze klimaatneutraal is in 2050. Daarbij houden we oog voor de belangen van de Nederlandse sector.

Daarnaast wil Nederland zich de komende twee jaar hard maken voor veilig containervervoer en voor de ontwikkeling van veilig autonoom varen. Ook gaat Nederland zich inzetten voor hernieuwde trainingsstandaarden voor zeevarenden en wil Nederland meer aandacht voor de minder grote en ontwikkelde lidstaten (zoals eilanden).

De herverkiezing is mede te danken aan de grote kennis van ons maritieme cluster, zowel in Nederland als in de Caribische gebiedsdelen. Daarnaast heeft het Koninkrijk de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de IMO-werkgroepen die zich bezighouden met veiligheid en milieu. De Raadszetel wordt de komende twee jaar bezet door functionarissen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Internationale Maritieme Organisatie (IMO)

De Internationale Maritieme Organisatie, opgericht in 1948, is als onderdeel van de VN verantwoordelijk voor de wereldwijde regelgeving op het gebied van de zeescheepvaart. Op 10 december is door het Assemblee van alle lidstaten een nieuw dagelijks bestuur gekozen, in de vorm van de Raad. Behalve Nederland zitten 39 andere landen de komende twee jaar in de Raad.

De Raad komt tweemaal per jaar bij elkaar om de IMO aan te sturen. Behalve de Raad en het Assemblee, bestaat IMO uit vijf commissies die werkzaam zijn op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging, milieu, facilitatie, wetgeving en technische samenwerking ter ondersteuning van lidstaten met onvoldoende kennis en middelen.

Bron: Rijksoverheid