Drijven Paviljoen at Rijnhaven Credit: Iris van den Broek

Met het Programma Smart Energy Systems (SES) ondersteunt gemeente Rotterdam met een maximum van 100.000 euro bedrijven met een haalbaarheidsonderzoek, experimentele ontwikkeling of een pilot van hun slimme plannen op dit gebied. Ideeën die het meeste kans maken op financiële ondersteuning, zorgen voor maatschappelijke impact, hebben een sterke relatie met Rotterdam, zijn schaalbaar én financieel doordacht.

Om de plannen uit het Rotterdamse Klimaatakkoord en de Roadmap Next Economy te realiseren, wil de gemeente Rotterdam de uitrol en opschaling van Smart Energy Systems innovaties tot commerciële toepassingen versnellen door projecten te ondersteunen. Het programma richt zich met name op de implementatie van innovaties in het energiesysteem die op korte termijn tot bloei kunnen komen.

Hiervoor is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar voor in totaal 10 à 15 projecten. Van 2 maart tot en met 2 mei 2021 kunnen weer aanvragen ingediend worden.

Photo: Iris van den Broek

Bron: Rotterdam Innovation City