Maasvlakte Aerial - Rotterdam Maritime Capital of Europe Credit: Guido Pijper

Jan-Willem Muller, Head of Recycling bij COUNT Energy Trading vertelt over het belang van een circulaire economie binnen de commodity trade en wat dit betekent voor de handelaar van de toekomst. Grondstoffenketens worden minder lineair en meer circulair waarbij afval steeds meer als een commodity wordt gewaardeerd.

Dat vraagt om een nieuwe mindset en een andere manier van werken waarbij duurzaamheid in de kern van de dienstverlening zit. Jan-Willem Muller van COUNT Energy Trading laat zijn handelshart spreken en vertelt waarom Rotterdam volgens hem een goede uitgangspositie kent om een leidende rol te spelen in deze transitie.

Verduurzaming in de Commodity trade

We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. In deze transitie zullen grondstoffen worden hergebruikt en afval wordt een ‘commodity’. Volgens Muller is er geen plastics probleem, maar een afvalprobleem. Door afval op te vangen en te recyclen als grondstof, wordt bijgedragen aan het oplossen van dit probleem. Rotterdam kent een goede uitgangspositie om een meer leidende rol te pakken. Alle fysieke stromen komen al samen in het petrochemische complex en de infrastructuur is

Lees meer op de website van COUNT Energy Trading.

COUNT Energy Trading

COUNT Energy Trading, gevestigd aan de Waalhaven is een handelsbedrijf gespecialiseerd in de energie & hernieuwbare energiemarkt. Een markt die zich sterk aan het ontwikkelen is. COUNT investeert mee in technologieën die recycling van plastic afval mogelijk maakt. Dit betekent dat zij duurzaamheid vooropstellen in hun dienstverlening. Het vereist een nieuwe manier van denken en daarom rekruteren ze juist jong talent die hen helpen om duurzaamheid de kern van ons dienstverlening te maken. Muller: “Bijdragen aan een wereld zonder afval, te beginnen hier in Rotterdam, daar gaat mijn handelshart van kloppen.”

Lees meer over commodity trading in Rotterdam

Commodity Trading Hub Rotterdam

Want of het nu gaat het om onze levering van energie, metalen en mineralen of ons voedsel, grondstoffen, ‘commodities’, zijn essentieel in ons dagelijks leven zonder dat we erbij stilstaan. Deze grondstoffen worden wereldwijd verhandeld. De waarde ervan wordt geschat op 5 triljoen dollar per jaar. Rotterdam als Maritime Capital of Europe speelt hierin een belangrijke rol.

De grondstoffenhandelaren, ‘commodity traders’, zijn daarbij de essentiële spinnen in het web. Zij zorgen ervoor dat deze grondstoffen geleverd worden op de juiste plek, op het juiste moment en in de juist vorm en dekken de complexe risico’s voor hun klanten af.

In een portretten drieluik laten leiders hun Rotterdamse handelshart spreken. Bekijk ook: